คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ปริญญา โรจน์อารยานนท์

Parinya Rojarayanont

สาขา
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์
การศึกษา
 • 2514โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา ลาดพร้าว (มัธยมต้น)
 • 2516โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท (มัธยมปลาย)
 • 2517-2519คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (พักการเรียน)
 • 2529-2530คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แผนก I.D. (เรียนเพิ่มเติม)
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2009ได้รับรางวัล ศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์
 • 2005ผู้ออกแบบฟอนต์ ‘DB Santipap’ (ดีบี สันติภาพ) ฟอนต์ไทยชุดแรกที่ได้รางวัล Typographic Excellence จาก Type Directors Club. USA
 • รางวัลปฏิทินสุริยศศิธร (สาขาเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และสาขาจรรโลงสังคมและสิ่งแวดล้อม)
ผลงานที่ผ่านมา
 • ร่วมก่อตั้ง Dear BooK Co.,Ltd. ร่วมกับเพื่อนๆ
 • Design Firm ออกแบบฟอนต์ไทยใช้เองเป็นแห่งแรก
 • ก่อตั้ง DB design Co.,Ltd.
 • ผลิตแบบตัวพิมพ์ไทยตระกูล DB เพื่อใช้ในวงการออกแบบและงานสื่อสาร