ทำเนียบศิลปิน

ชูศักดิ์ ศรีขวัญ

Chusak Srikwan

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
100/450 หมู่บ้านเกษมเพชร ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ที่อยู่ปัจจุบัน
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.ลาพยา อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์086-961-0188
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ชูศักดิ์ ศรีขวัญ
การศึกษา
 • 2549ศิลปบัณฑิต(เกิยรตินิยมอันดับ 1)ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2552ศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม “ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ 19
 • รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53
 • รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 52
 • รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย Panasonic ครั้งที่ 8
 • รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 21
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020“บาดแผลของนักรบนิรนาม”
 • 2018“พระ –นาง PHRA - NANG”
 • 2010Kanlapapruk
 • 2008Suwannapae
 • 2008“ความไม่มีโลภเป็นลาภอันประเสริฐ Free form avaricious is a precious blessing”
 • 2007“หนังตะลุง ธรรมะ Shadow Play-Dharma”
 • Fighting cock
 • Amitta