ทำเนียบศิลปิน

ณัฐนันต์ สอนเพ็ง

Nattanan Sornpeng

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์
  • โปรแกรม The post Bachelor's Diploma Program in clinial Art Therapy ที่ IPATT
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017Weaving Can Help!