ทำเนียบศิลปิน

ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์

Trirat Sriburin

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Art Trirat
การศึกษา
 • มหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลพิเศษ การแสดงศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต คร้ังที่ 18
 • รางวัลพิเศษ การแสดงศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต คร้ังที่ 19
 • รางวัลพิเศษ การแสดงศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต คร้ังที่ 21
 • รางวัลพิเศษ การแสดงศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต คร้ังที่ 22
 • รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23
 • รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี
 • รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี
 • รางวัลดีเด่น (ประเภทศิลปะ 2 มิติ) การแสดงศิลปกรรม Young Thai Artist Award
 • ทุนมูลนิธิซีเมนต์ การแสดงศิลปกรรม Young Thai Artist Award
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2010เมือง
 • 2010Building