ทำเนียบศิลปิน

ธิดารัตน์ จันทเชื้อ

Thidarat Chantachua

ฉายา
มาเรียม/Mariem
สาขา
ทัศนศิลป์
เบอร์โทรศัพท์082-572-0291
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียWebsite: https://www.sac.gallery/artists/thidarat-chantachua
การศึกษา
 • 2550 - 2552วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง
 • 2553 - 2557ศิลปบัณฑิต(ภาควิชาจิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2558 - 2561ศิลปมหาบัณฑิต(ทัศนศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2019รางวัลชมเชย จิตรกรรม เอเชียพลัส ครั้งที่ 9 “มลังเมลืองเรืองรุ้ง”
 • 2018รางวัลที่ 2 การประกวดวาดภาพธนาคารออมสิน “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่”
 • 2016ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของธนาคารยูโอบีเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนักที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียฟุกุโอกะ
 • 2016รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 2
 • 2016รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 33
 • 2016รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 18
 • 2016รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 38
 • 2015รางวัลชนะเลิศ ประเภทศิลปินอาชีพ ในการประกวด UOB Painting of the year ครั้งที่ 6
 • 2015รางวัลชมเชย จิตรกรรม เอเชียพลัส ครั้งที่ 5 “จังหวะ ดนตรี กวี ศิลป์”
 • 2015รางวัลดีเด่น YOUNG THAI ARTIST AWARD 2015
 • 2015รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมโตชิบ้า “นาสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 27
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2017“Way of life.” เดลินิวส์. ฉบับที่ 24,636, March 2017. หน้า 21.
 • 2016การเดินทางตามรอยสถาปัตยกรรมอิสลาม 1
 • 2016การเดินทางตามรอยสถาปัตยกรรมอิสลาม 2
 • 2016“Art around us.” THE ONE. Issue 09, มกราคม 2016. หน้า 15-16.
 • 2016“Art & Culture.” Time Out BANGKOK. No.008, กันยายน 2016. หน้า 33.
 • 2016“Life Art & style.” บางกอก โพสต์. กันยายน 2559. หน้า 10-12
 • 2015“State of the arts.” a day BULLETIN LIFE. Issue 87, พฤศจิกายน 2015. หน้า 13.
 • 2015PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL. Issue 141, ธันวาคม 2015. หน้าปก.
 • 2008“Art.” Berita MUSLIM Life. ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2008. หน้า 22.
 • ญามาอาห์ 2
 • 108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง. หน้า 78-79.