คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์

Naraphat Sakarthornsap

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2016รางวัล Youmg Thai Artist Award สาขาภาพถ่าย จัดโดย SCG Foundation
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2015ภาพถ่ายชุด 'Gushing Out My Confession'
  • 2013ภาพถ่ายชุด 'Always'