คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ปานพรรณ ยอดมณี

Pannaphan Yodmanee

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Pannapahan yodmnanee
การศึกษา
 • วิทยาลัยช่างศิลป จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ปริญญาตรี ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2016ได้รับรางวัล Benesse Prize จากเวที Singapore Biennale 2559
 • 2014ได้รับรางวัลที่่ 2 จิตรกรรมบัวหลวง
 • 2013ได้รับรางวัลที่ 1 จิตรกรรมบัวหลวง
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2014Time 5
 • 2014Time 17
 • 2014Time 21
 • 2014Time 38
 • 2014Prophesy
 • 2014BOM 4
 • Aftermath