คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

เปี่ยมจันทร์ บุญไตร

Piamchan Boontrai

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2013Human-Noid
  • 2008เดินในฝัน