ทำเนียบศิลปิน

ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล

Pairoj Pichetmetakul

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: pairoj pichet
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • ความรัก