คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

มนัส เหลาอ่อน

Manut Lao-on

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน
168 ซอยเกษตรสิน ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์086-027-3488
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • 2546ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2553ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2009รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยอันดับ 2 ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
 • 2009ทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษา มูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสุลานนท์
 • 2008รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
 • 2007ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดกิจกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 9
 • 2007รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 19
 • รางวัลที่ 2 ประเภทจิตรกรรมไทย รางวัลที่ 1 ประเภทจิตรกรรมสีน้ำ
 • รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยอันดับ 2
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2015(A Priori) ก่อนประสอบการณ์
 • 2012I See ....
 • 2010Atta Anatta อัตตา อนัตตา