ทำเนียบศิลปิน

ไมตรี ศิริบูรณ์

Maitree Siriboon

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2006รางวัล ศิลปากรประดิษฐ์ การแสดงงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 2549
  • Second Prize, Semi-Traditional,The 28th Bua Luang Exhibition of Paintings
  • รางวัลที่ 1 ประเภทสื่อผสม การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล
  • รางวัลที่ 2 ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 28
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2014Mondrian Buffalo
  • 2010Dream of Beyond Part 1 No.7
  • 2010Dream of Beyond Part 2 No.5