ทำเนียบศิลปิน

ลูกปลิว จันทร์พุดชา

Lugpliw Junpudsa

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • ได้รับทุุนอบรมโครงการวิชาชีพ ณ ประเทศอิตาลี
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดศิลปะปูนปั้น
 • ได้รับทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคม
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2013Sketch series of give for birth no.1
 • 2013Sketch series of give for birth no.2
 • 2013Sketch series of give for birth no.3
 • ความผูกพันระหว่างแม่กับฉัน
 • หลังฝนตก
 • อาบน้ำ