คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วารี แสงสุวอ

Wari Saengsuwo

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
เลขที่ 63 หมู่ 8 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ที่อยู่ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์081-061-6402
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Facebook https://www.facebook.com/wari.saengsuwo/
การศึกษา
 • 2550ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2555ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2019Kalaapradeep International Award for Graphic Category ,Kalaamanch Online Art Exhibition, India
 • 2016ทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
 • 2013รางวัลพิเศษ ศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 25
 • 2012รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 14
 • 2012รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58
 • 2012รางวัลพิเศษ ศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555 โดยธนาคารกสิกรไทย
 • 2012รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 24
 • 2011รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 23
 • 2011ทุนอุดหนุนการทำวิจัย นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย
 • 2006ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ผลงานที่ผ่านมา
 • ตัวตน-ใบหน้า
 • Self-reflection No.4
 • Self-reflection No.6