คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

พัดยศ พุทธเจริญ

Phatyos Buddhacharoen

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2009ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์
 • 1997ได้รับรางวัล Honourable Diploma, 9th International Print Biennial-Varna’97 Bulgaria
 • 1992รางวัลเหรียญเงิน การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 10 ประเทศนอร์เวย์
 • 1990รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงภาพพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 36 กรุงเทพมหานคร
 • 1985ได้รับรางวัล Exhibition of Art, Bangkok Thailand
 • 1985รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ กรุงเทพมหานคร
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2007“ก้าวย่างอย่างมีสติ” (SA-TEP BY SA-TI)
 • 2003“รู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ” (Mindfulness) ศิลปะจัดวางแบบสื่อผสม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหอศิลป์ กรุงเทพมหานคร และ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2002“วาดเส้น” การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย “วาดเส้นร่วมสมัย” เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชย์ครบ 60 ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2000“ความสัมพันธ์” งานแสดงภาพพิมพ์โดยอาจารย์คณะวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2000“คู่” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ ครั้งที่ 17 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 1998“จากแม่พิมพ์หินปูน” (From Limestone) หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 1996“ตัวตน จิตวิญญาณของธรรมชาติ” หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร