คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ

Verapong Sritrakulkitjakarn

ฉายา
อายิโน๊ะ (Ayino)
สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
862 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ที่อยู่ปัจจุบัน
117 ซอยรัชดาท่าพระ 5 ถนนรัชดาท่าพระ ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์081-412-9402
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: verapong Sritrakulkitjarn
การศึกษา
 • โรงเรียนธนบุรีศึกษา
 • โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
 • ปริญญาตรี ภาควิชาภาพพิมพ์(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2019ผลงานเข้าร่วมประมูล กองทุนส่งเสริมศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ.2562)
 • 2017Invitation ASEAN – Korea Art Forum ,Seoul Korea (พ.ศ.2560)
 • 2009รางวัล Honorable Mention 10th International Biennial Engraving Josep de Ribera Xativa Spain'
 • 2009เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่55 (พ.ศ.2552)
 • 2008เกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54 (พ.ศ.2551)
 • 2007เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่53 (พ.ศ.2550)
 • 2006เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่52 (พ.ศ.2549)
 • 2005รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 51
 • 2005รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2548)
 • ทุนมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ระดับปริญญาตรี)
 • ทุนมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ระดับปริญญาโท)
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2016Song of poets
 • 2016A parallel phenomenon