ทำเนียบศิลปิน

ศิริพงศ์ สุขุมวาท

Siripong Sukhumwart

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • 2551สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • 2559ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017Personal space
  • Mass from the movement of fish
  • รูปทรงแห่งร่องรอยความเคลื่อนไหว