ทำเนียบศิลปิน

สันติ สีดาราช

Santi Seedarach

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ปริญญาโท สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2015รางวัลช้างเผือกการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกในหัวข้อ 'Our Beloved Princess ; สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย' ครั้งที่ 4
  • 2015รางวัลที่ 3 การประกวดศิลปกรรมอมตะอาร์ตอวอร์ดครั้งที่ 6
  • 2015รางวัลที่ 1 การประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 1
  • 2014รางวัลที่ 3 การประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 1
  • ได้รับคัดเลือกเดินทางไปต่อยอดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 3
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2016ต่อเติม หมายเลข 2
  • Golden light of wisdom