ทำเนียบศิลปิน

สุพร แก้วดา

Suporn Keawda

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2010รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวงจิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 32 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
 • 2009รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 21 ประจำปี 2552
 • 2007ได้รับทุนการศึกษา สยามกัมมาจล
 • 2001รางวัลชนะเลิศ วาดภาพแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี
 • 2000รางวัลชนะเลิศ ทักษะวิชาชีพศิลปหัตถกรรมลายรดน้ำ
 • 2000รางวัลรองชนะอันดับ 1 ทักษะวิชาชีพการปั้นลวดลาย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
 • รางวัลอันดับหนึ่งเหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม ในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 60
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2014ผลงานชุดธรรมชาติแห่งจิต
 • 2013ธรรมชาติแห่งจิต 3
 • 2010ห้วงแห่งการก่อเกิดและเสื่อมสลาย หมายเลข 1
 • ธรรมะบนใบบัว 4
 • ห้วงแห่งการก่อเกิดและเสื่อมสลาย 13
 • ธรรมชาติแห่งจิต 12
 • ห้วงแห่งการก่อเกิด-เสื่อมสลาย หมายเลข 6