ทำเนียบศิลปิน

สุรัตน์ เศษแสง

Surat Setseang

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2012ได้รับรางวัล Young Thai Artist (สาขาภาพถ่าย)
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2013Distort #10
  • 2013Universe #8
  • 2013Universe #10
  • 2013Star #1
  • 2013Star #2
  • 2013Star #5
  • 100 km