คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

อธิษว์ ศรสงคราม

Athit Sornsongkram

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาภาพถ่าย ภาควิชานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • สถาบัน Kunstakademie Dusseldorf ประเทศเยอรมนี
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2016Mind the monsoon
  • 2015Paper
  • 2015Stripes
  • 2013Untitled