คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

อำพรรณี สะเดาะ

Ampannee Satoh

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • 2549ปริญญาตรี คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาศิลปะภาพถ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2553มหาวิทยาลัย L'Ecole Nationale Superieure de la photographie เมื่องอาร์ลส์ ประเทศฝรั่งเศส
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 201224,31 (The light)
  • Lost Motherland