คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

เอกชญงค์ พรขจรกิจกุล

Eakchayong Pornkajornkijkul

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาโท เอกประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017Equalize