คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ไพโรจน์ ธีระประภา

Pairoj Teeraprapa

ฉายา
โรจน์ สยามรวย
สาขา
เรขศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรีภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโทภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2017นักออกแบบเกียรติยศ สาขากราฟิกดีไซน์ ปี 2560
 • 2014ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาเรขศิลป์
 • 2012ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2015Klinfolk
 • 2015Thai Graphic for Mirror Back
 • 2015THAI Clip Art
 • 2015NAN Nerb Nerb
 • 2014Logotype Set
 • 2014My Works
 • 2013Thai Inspiration Lecture
 • 2013Sawan Logotype
 • 2013Leaflet
 • 2012Thai Graphic for Exhibition
 • 2012Hope
 • 2012i love Bann Nork
 • 2011Saving Calendar
 • 2011Thai Astrology
 • 2011Collaborate with Asian Designer
 • 2010FahTaiMai
 • 2006CasaVivaThai
 • 2006Naresuan
 • 2003-2004FahMai
 • 2003Jickoh Art Di
 • 2002Mekhong Full Moon Party
 • 2002Rojee : My Hand Writing Font
 • 2001Smile with Number
 • 1998Silk Screen Prints
 • 1994ผู้ก่อตั้งร้าน“สยามรวย” และ “สยามรวยดีไซน์”
 • 1989Yesterday
 • ออกแบบฟอนต์ชุดตัวพิมพ์ “เอสอาร์ ฟ้าทะลายโจร” (SR Fahtalaijone)
 • ชุดตัวพิมพ์อารมณ์ชนบท “หมา” (MahTM) ใช้ในภาพยนตร์เรื่อง “หมานคร”
 • ฟอนต์ “นาครเขษม” (SR PenChoov) สำหรับเรื่อง “เปนชู้กับผี”
 • ฟอนต์ “Inseedang” สำหรับภาพยนตร์เรื่อง “อินทรีแดง”
 • ชุดอักษรที่มีจุดเด่นเป็นหัวอักษรทรงหยดน้ำ “เอสอาร์ฟ้าใหม่” (SR Fah Mai)
 • ชุดอักษร “เอสอาร์ ฟ้าไทย” (SR Fah Tai)
 • เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มแรงบันดาลไทย (Rang Bun Darn Thai)
 • เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเซียมไท้ (Siam Type Foundry)