ทำเนียบศิลปิน

จรูญ บุญสวน

Charoon Boonsuan

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: หอศิลป์ บ้านบัวแก้ว
การศึกษา
 • 2497-2500School of Fine Arts, Bangkok
 • 2501-2506Faculty of Painting and Sculpture (B.F.A. Painting) Silpakorn University
 • 2519-2523Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts (M.F.A. Painting) Silpakorn University
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1985รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31
 • 1985รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2528
 • 1984รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทไทยร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 8
 • 1984เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
 • 1982เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020พวงหยกสีน้ำเงิน
 • 2010บัวสรรค์กั้นม่าน
 • Colours in Landscape 2
 • Colour in a Scene 4/28