ทำเนียบศิลปิน

จิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล

Jittipunpachara Tampaattinakul

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Jittipunpachara Tampaattinakul
การศึกษา
  • 2549ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคา
  • 2561ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020ดาวประดับ
  • 2020สุบินนิมิต
  • 2019Blossom #2
  • 2019Blossom #1
  • 2019Dark Night
  • อธิษฐาน