ทำเนียบศิลปิน

จินตนา เปี่ยมศิริ

Jintana Piamsiri

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปะไทย) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1993รางวัลที่ ๒ จิตรกรรมแนวไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมไทย ในวาระครบรอบ ๖๐ ปี ธนาคารนครธน
 • 1992รางวัลที่ ๓ การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ธนาคารกสิกรไทย
 • 1990รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๗
 • 1990รางวัลพิเศษนิทรรศการศิลปกรรม “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒๕๓๓ / ๓๖ /๓๗
 • 1990รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๑๔, ๑๗, ๑๘
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020ปะ ติด ปะ ต่อ
 • 2002Family 1
 • 1996ร่วมเขียนภาพประกอบในหนังสือพระราชนิพนธ์ มหาชนก
 • 1994Fire Boat 1
 • 1990Ban Hom