ทำเนียบศิลปิน

จิรโรจน์ ศรียะพันธ์

Jirarot Sriyaphan

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
63/50 หมู่ที่ 10 ซ.33 ถ.กาญจนวานิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ที่อยู่ปัจจุบัน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์097-180-9976
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Jirarot sriyaphan
การศึกษา
 • 2561ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2556ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2554ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2020ได้รับรางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 66”
 • 2019ได้รับคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ครุศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๑๑”
 • 2018ได้รับรางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64”
 • 2017ได้รับรางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 63”
 • 2017ได้รับทุนการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ระดับปริญญาเอก
 • 2016ได้รับรางวัลดีเด่น จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 18
 • 2011ได้รับทุนการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ระดับ ปริญญาตรี
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020สีสันโควิด-19