คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ

Jehabdulloh Jehsorhoh

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: jehabdulloh jehsorhoh
การศึกษา
 • 2548ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
 • รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 32 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
 • รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 32 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
 • รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 12
 • รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 21 โดยบริษัทโตชิบา (ไทยแลนด์) จำกัด
 • รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
 • รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 30 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
 • ได้รับทุนจากสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา และสวช.กระทรวงวัฒนธรรมไปศึกษาดูงานรุ่น 2 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • ได้รับทุนจากสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา และสวช.กระทรวงวัฒนธรรม ไปศึกษาดูงานรุ่น 1 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมรุ่นเยาว์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 และ 3 ระดับอุดมศึกษา 14 ภาคใต้
 • รางวัลที่ 3 แข่งขันจิตรกรรมสีน้ำ กรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 13 จ.ยะลา
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020สัญลักษณ์แห่งความเป็นความตายใน COVID-19