คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล

Therdkiat Wangwatcharakul

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Therdkiat Wangwatcharakul
การศึกษา
 • ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ประเภทจิตรกรรมจากการประกวดศิลปกรรม สหวิริยา โอเอ
 • รางวัลที่ 2 ประเภท GREEN IMAGINARY ศิลปกรรม สยาม ทีวี ครั้งที่ 1
 • รางวัลเกียรติบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแแห่งประเทศไทย โดยกลุุ่มบริษัทฟิลลิป มอร์ริส ครั้งที่ 3
 • รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมโตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 10
 • รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมแบบร่วมสมัย ครั้งที่ 22
 • รางวัลเกียรติบัตร การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิปมอร์ริส ครั้งที่ 6
 • รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิปมอร์ริส ครั้งที่ 7
 • รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมโตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 12
 • รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 47
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020Me !!!
 • 2020ภาพแห่งประวัติศาสตร์
 • 2019คิดถึงในหลวง
 • 2019A long her