คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ธงชัย รักปทุม

Thongchai Rakpatum

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • ศ.บ.จิตรกรรม เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปะประกาศนียบัตร จิตรกรรมชั้นสูง สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งโรม อิตาลี
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1974-1977ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศอิตาลี
 • 1968ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19
 • 1967ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18
 • 1966ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17
 • 1965ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16
 • 1964ได้รับรางวัลที่ 3 จิตรกรรม การประกวดศิลปกรรม ของสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ
 • 1964ได้รับรางวัลที่ 3 การพิมพ์ การประกวดศิลปกรรม ของสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ
 • 1963ได้รับรางวัลที่ 1 ประติมากรรม การประกวดศิลปกรรม ของสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ
 • 1962-1965ได้รับทุนการศึกษาศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 1960ได้รับรางวัลที่ 2 วาดเส้น และรางวัลที่ 3 จิตรกรรมการประกวดศิลปกรรมในโรงเรียนเพาะช่าง
 • 1959ได้รับรางวัลที่ 1 จิตรกรรมการประกวดศิลปกรรมในโรงเรียนเพาะช่าง
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020สุนทรีย์ - ปันสุข
 • 2012กรีซ
 • 2011มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
 • 2011ระยอง
 • 2011วังแก้ว
 • 2001นครวัด กัมพูชา
 • 2000เมืองเวนิส
 • 1998อยุธยา หมายเลข 2
 • 1998อยุธยา หมายเลข 1
 • 1998บลังก้า เวียดนาม หมายเลข 1
 • 1992ทองผาภูมิ
 • บลังก้า เวียดนาม หมายเลข 2
 • นางแบบ
 • พลังสภาวะธรรม