ทำเนียบศิลปิน

ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

Thongchair Srisukprasert

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
การศึกษา
 • ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1994รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40
 • 1993รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39
 • 1992ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการจิตรกรรมนานาชาติโอซาก้าไตรนาลเล' 93 โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 • 1991รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37
 • 1990รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2533
 • 1990รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 2 บริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
 • 1990รางวัลที่ 1 เหรียญทองจิตรกรรมบัวหลวง จิตรกรรมแนวไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 14
 • 1989ได้รับคัดเลือกร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • 1988ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ภาพถ่ายและศิลปะเด็ก อาเซียนครั้งที่ 1
 • 1985รางวัลพิเศษ การประกวดภาพถ่ายนิตยสารโฟโต้
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020ไม่มีตัวตน
 • 2007มหาวิเนษกรมณ
 • สังสารวัฏ ขาด
 • สังสารวัฎ