ทำเนียบศิลปิน

ธนาทิพย์ ทิพย์วารี

Thanatip Thipwaree

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Thanatip Thipwaree
การศึกษา
  • วิทยาลัยเพาะช่าง คณะวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020La La Room #Manage Covid-19 Stress