ทำเนียบศิลปิน

ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์

Teeranon Jakchaianan

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
55/190 หมู่ 5 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์064-935-5992
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: jak chai anan
การศึกษา
  • ศิลปบัณฑิต (สาขาภาพพิมพ์) คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 20192019 Hubei Hubei Art Festival“ A New Chapter of Silk Road The Road and belt International Panninting Artistic Creation Exchange Exhibition ”,at Dong Jining Art Museum, Xianning, China Thai contemporary artists award 2019
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020b1Apr-20
  • 2020เสียงที่มองเห็น
  • 2020Unheard sound