ทำเนียบศิลปิน

นภดล โชตะสิริ

Nopadon Chotasiri

ฉายา
xian - เซียน
สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
19/4 ซอยสุขใจ (แยกบ้านกล้วยใต้) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน
SPINDLER & ASSOCIATES 146/51 ถนนสุโขทัย แขวงพลับพลา เขตดุสิต กทม. 10300
เบอร์โทรศัพท์061-936-4916
อีเมลxian111048 @gmail.com
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Nopadon Chatasiri
การศึกษา
  • จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่ส.ข.3
  • มัธยมปลายสายอาชีพ - โรงเรียนเพาะช่าง
  • 2517ปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา พ.ศ. 2517 ด้วยทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020โลกไร้พรมแดน