ทำเนียบศิลปิน

รองศาสตราจารย์นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส

Associate ProfessorNiroj Jarungjitvittawat

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Niroj Tee Jarungjitvittawat
การศึกษา
 • ปวส.และปริญญาตรี โรงเรียนเพาะช่าง และ คณะศิลปกรรม (เอกจิตรกรรมไทย) ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก ปทุมธานี
 • ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2018รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทมืออาชีพ การประกวดจิตรกรรม ยูโอบี ครั้งที่ 8 UOB Painting of the Year 2018
 • 2018รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ด้าน ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
 • 2017รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย
 • 2016-2017รางวัลชมเชย การประกวดจิตรกรรม โดย ธ. ออมสิน
 • 2016รางวัลดีเด่นระดับประชาชนทั่วไปจากการประกวด นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 11
 • 2014รางวัลดีเด่น การประกวด การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต
 • 2011รางวัลดีเด่น ประกวดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ "84 พรรษาธรรมราชาประชาธิปไตย" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
 • รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง จิตรกรรมไทยแบบประเพณี ครั้งที่ 37
 • รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 40
 • รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 41
 • รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 (ครั้งที่ 17,19) และรางวัลดีเด่น (ครั้งที่ 18,20,21) การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค
 • รางวัลดีเด่น (ครั้งที่ 4) และรางวัลชมเชย(ครั้งที่ 5 , 6 , 7) การประกวดจิตรกรรมเอเชียพลัส
 • รางวัลดีเด่น ระดับประชาชนทั่วไป การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 29
 • รางวัลชมเชย ศิลปกรรมช้างเผือก โดย บริษัท ไทยเบพ เวอเรจ จำกัด มหาชน
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020Siam's Dreams