คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ประมวล ทุ่งปรือ

Pramal Thungprue

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Pramal prue
การศึกษา
  • โรงเรียน ทุ่งหว้า . ทุ่งหว้า . สตูล
  • โรงเรียน ทุ่งหว้าวรวิทย์ . ทุ่งหว้า . สตูล
  • วิทยาลัยศิลปกรรมหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
  • คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020อย่านะโควิด
  • 2000Flower
  • 1998Self Portrait