ทำเนียบศิลปิน

ปิยังกูร ตันวิเชียร

Piyangkoon Tunvichren

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
91 ซอยเสรีไทย 79 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
เบอร์โทรศัพท์094-549-5530
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Pete Tunvichren
การศึกษา
  • 2560ศ.ม. (ทัศนศิลป์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2557ศ.บ. (ภาพพิมพ์) คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2019ทุนการศึกษาโครงการศึกษาดูงานและสร้างสรรค์งานศิลปกรรม โดย กองทุน ดร.ชุมพล พรประภา ณ ประเทศอินโดนีเซีย
  • 2019ทุนการศึกษาโครงการศึกษาดูงานและสร้างสรรค์งานศิลปกรรม โดย กองทุน ดร.ชุมพล พรประภา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • 2016ทุนราชกรีฑาสโมสร ประจาปี 2559
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020Your Hero