ทำเนียบศิลปิน

พรเทพ สุพรรณสาลีกุล

Ponthep Supunsaleekul

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Ponthep Supunsaleekul
การศึกษา
  • 2550ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วิจิตรศิลป์) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา, กรุงเทพฯ
  • 2554ศิลปบัญฑิต (จิตรกรรม) วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์, กรุงเทพฯ
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020Self-Quarantine COVID-19