คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

พลุตม์ มารอด

Palut Marod

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: PALUT MAROD
การศึกษา
  • ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020Smile of Coronavirus 2020
  • 2019Her