ทำเนียบศิลปิน

พิชัย พงศาเสาวภาคย์

Pichai Pongsasaovapark

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน
30/17 ซอยราฎษร์สวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์082-255-0665
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Pichai Pongsasaovapark
การศึกษา
  • 2564Certificate, Workshop on Climate Action, Envipol, New Delhi, India
  • 2559Certificate in Museum and Gallery Studies, California State University, East Bay, Hayward, California, USA
  • 2558M.F.A. (Painting), Chiang Mai University Faculty of Fine Arts, Chiang Mai, Thailand
  • 2556Certificate of Creative Excellence in Fine Arts, Thai Ministry of Culture, Burapha University, Chonburi, Thailand
  • 2542B.S. in Industrial Architecture, Rajabhat Chandrakasem University, Bangkok, Thailand
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020connected/apart