ทำเนียบศิลปิน

พิชิต ตั้งเจริญ

Pichit Tangcharoen

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • 2522ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  • 2532ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  • ประกาศนียบัตร สาขาจิตรกรรม จาก Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020พลังใจ
  • 1987Decorative Rhythm No.1
  • 1984Time