คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

Wasinburee Supanichvoraparch

สาขา
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์
ที่อยู่ปัจจุบัน
234/1 ถ.เจดีย์หัก หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์081-880-3600
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: https://www.facebook.com/wasinburee.supanichvoraparch
การศึกษา
  • 2534-2536Berufsfachschlule fuer Keramik Landshut, Germany
  • 2537-2542M.F.A. University Gesamthochschule Kassel, Germany
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2013รางวัลวัฒนคุณาธร
  • 2010ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบ Design พ.ศ. 2553
  • 2007ได้รับรางวัล Designer of the Year 2550 Best of the Ceramics Design
  • เป็น 1 ใน 3 คนไทยที่ได้รับเกียรติสร้างงานคิลปะเป็นถาวรวัตถุให้กับประเทศเยอรมัน ที่ศูนย์เยาวชน WiIli-Seidel-Haus เมือง Kassel ประเทศเยอรมัน
  • เป็น 1 ใน 2 ผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับเลือกเข้า Hall of Fame งาน OTOP CITY 2547 จากมรดกอารยธรรมสู่วัฒนธรรมร่วมสมัย
ผลงานที่ผ่านมา
  • พยายามผลักดันให้ราชบุรีเป็นเมืองศิลปะร่วมสมัย จนปัจจุบันได้รับเป็น 1 ในการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับจังหวัดราชบุรี จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้ว
  • สร้างหอศิลปร่วมสมัยเอกชนเป็นแห่งแรกของราชบุรี