ทำเนียบศิลปิน

เมธาสิทธิ์ อัดดก

Mathasit Addok

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Mathasit Addok
การศึกษา
 • โรงเรียนวัดโตนด
 • โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
 • ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปาธร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2012รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 34 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
 • 2011รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 33 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
 • 2011รางวัลพิเศษ ศิลปกรรม 84 พรรษา ธรรมราชาประชาธิปไตย จัดโดย วุฒิสภา
 • 2010รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 33 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
 • 2008ได้รับทุน กรมพระยานริศรา นุวัติวงศ์ ณ บ้านปลายเนิน
 • 2004ได้รับทุนศิลปะ ถวัลย์ ดัชนี
 • 2004ได้รับทุนศิลปะ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020Social Distancing 2020
 • 2012ร่วมแสดงงาน 36 ปีภาควิชาศิลปไทย จากรุ่นสู่รุ่น
 • 2011ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 51 ประเภทจิตรกรรม
 • 2009ร่วมแสดงผลงานการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ครั้งที่ 31
 • 2008ร่วมแสดงผลงานการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ครั้งที่ 30
 • 2008ร่วมแสดงงานครบรอบ 61 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • 2008แสดงงานวาดเส้น ณ CAFE ARDEL
 • 2007ร่วมแสดงงานศิลปะ 15 cm ศิลป์ พีระศรี
 • 2007ร่วมแสดงงาน playing sound around art
 • 2007ร่วมแสดงงานศิลปะ เด็กแนวพอเพียง
 • 2007ร่วมแสดงศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน
 • 2004ร่วมเขียนภาพผลงานติดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2004ร่วมเขียนภาพต้นแบบงาน SA-TEP BY SA-TI a step of mindfulness
 • 2004เขียนภาพปฏิทิน พ่อหลวงของชาวไทย
 • ปฐมเทศนา