ทำเนียบศิลปิน

โยทะกา จุลโลบล

Yotaka Chulalobol

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: โยทะกา จุลโลบล
การศึกษา
  • BA. Bachelor of Arts. Public relation..St’John University
  • MA. Master of Arts. Marketing Communication St' John University
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2004ขวัญใจสื่อมวลชน การประกวดราชินีช้าง 2547
  • รางวัลที่สองศิลปะเพื่อช้างของมูลนิธิเพื่อนช้าง
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020Safe Life With Love