Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

อานันท์ นาคคง

Anant Narkkong

สาขา
ดนตรี
ที่อยู่ปัจจุบัน
1327 ซ.อรุณอมรินทร์34 ถ.อรุณอมรินทร์ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรศัพท์081-823-7735
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Anant Narkkong
การศึกษา
 • 2526มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจิตรลดา
 • 2530ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาดุริยางคศิลป์ไทย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 • 2535Master of Philosophy (Ethnomusicology), School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, U.K.
 • 2516เริ่มต้นเรียนระนาดสาธุการ กับครูโองการ กลีบชื่น ศิษย์สำนักหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
 • 2521ครอบครูเครื่องสายไทยกับครูวัน อ่อนจันทร์ สวนบางขุนศรี
 • 2524ครอบครูปี่พาทย์ กับครูสมหมาย สุวรรณวัฒน์ ศิษย์สำนักดนตรีพาทยโกศล
 • 2526เรียนดนตรีไทยในระบบมหาวิทยาลัย กับครูพิชิต ชัยเสรี ครูบุญช่วย โสวัตร ครูมนตรี ตราโมท ครูประสิทธิ์ ถาวร ครูปกรณ์ รอดช้างเผื่อน ครูเจริญใจ สุนทรวาทิน เรียนดนตรีตะวันออกกับครูปัญญา รุ่งเรือง เรียนทฤษฎีดนตรีสากลกับครูชูชาติ พิทักษากร ครูณัชชา พันธุ์เจริญ ครูนงลักษณ์ ประสพสุข เรียนดนตรีละครกับครูบรูซ แกสตัน
 • 2526-ปัจจุบันเรียนรู้การทำงานดนตรีร่วมสมัยกับสมาชิกวงดนตรีกอไผ่ทุกคน
 • 2530เข้าร่วมวงดนตรี “ฟองน้ำ” เรียนรู้ดนตรีร่วมสมัยกับครูบรูซ แกสตัน ครูบุญยงค์ เกตุคง
 • 2531เรียนดนตรีกัมพูชากับครูมงคล อุม เรียนกาเมลันอินโดนีเซียกับครูเอล็ก รอธ ครูประสาทดิยันโต เรียนดนตรีอินเดียกับครูริชาร์ด วิดเดส เรียนดนตรีวิทยากับครูเดวิด ฮิวท์ ครูโดนัลด์ มิทเชล
 • 2549ครอบครูเพลงหน้าพาทย์สูงสุด กับครูอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ
 • 2560ศึกษาเพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู องค์พระพิราพ กับครูเสนาะ หลวงสุนทร ศิลปินแห่งชาติ
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2019ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร สาขาดนตรี
 • 2017Outstanding achievement in Music Education & Expert of ASEAN-China training centre for artists
 • 2014โล่รางวัลยกย่องบุคคลผู้ประสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-เกาหลี Korean Traditional Performing Arts Foundation
 • 2013โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าดีเด่น วาระ 30 ปี
 • 2013เข็มรางวัลพระราชทานและเกียรติบัตร ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น วันอนุรักษ์มรดกไทย
 • 2013โล่รางวัล ‘วัฒนคุณาธร’ เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2004รางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ชมรมวิจารณ์บันเทิง รางวัลพระสุรัสวดี ครั้งที่ 27
 • 1999รางวัลศิลปินดีเด่น สาขาเพลงดนตรีประกอบละครเวที
 • 1996ชนะเลิศรางวัลสดใสอวอร์ด โรงละครกรุงเทพ
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021Dajare Music Community online
 • 2021Southeast Asian Music sessions (SEAMS) online concerts
 • 2020C asean Consonant online concert วันชาติประชาคมอาเซียน
 • 2019C asean Consonant concert จาร์การ์ต้า
 • 2019ละครเวทีร่วมสมัย ‘ลิลิตพระลอ 2019’ ภัทราวดีเธียเตอร
 • 2018C asean Consonant concert 2018 Bangkok Biannale
 • 2018ละคร ‘Manohra’ ร่วมกับ Bhaskar’s Arts Academy Singapore
 • 2017C asean Consonant concerts & roadshow เซี่ยงไฮ้ หนานหนิง จาร์การ์ต้า
 • 2016C asean Consonant concerts & roadshow มาเลเซีย สิงคโปร์
 • 2016ศิลปินรับเชิญ เทศกาลดนตรีร่วมสมัย crossing borders วิทยาลัยดนตรีเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
 • 2016โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์ดนตรีนาฎศิลป์อาเซียนแก่ครูอาจารย์ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย (ASEAN Music and Dance connectivity 2016) โดยการสนับสนุนจากกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ
 • 2015ก่อตั้งวงดนตรีเยาวชนอาเซียน C asean Consonant ดำรงตำแหน่ง music director คอนเสิร์ตเปิดตัวที่กรุงเทพ
 • 2015บทเพลงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ‘ฉุยฉายเซลฟี’
 • 2015Noise Quartet ภาพยนตร์น้อยส์สี่จอ “ดีด สี ตี เป่า”
 • 2015วงกอไผ่ร่วมกับสมาคมดนตรีอิหร่าน Iran Music Association คอนเสิร์ต Persian Persiam ณ Vahdat Hall กรุงเตหะราน
 • 2015โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์ดนตรีนาฎศิลป์อาเซียนแก่ครูอาจารย์ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย (ASEAN Music and Dance connectivity 2015)
 • 2014ละครเวที ‘Rocking Rama’ ภัทราวดีเธียเตอร
 • 2014งานดนตรีสร้างสรรค์ ‘Super-Fisherman’ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • 2014โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์ดนตรีนาฎศิลป์อาเซียน แก่ครูอาจารย์ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย (ASEAN Music and Dance connectivity) โดยการสนับสนุนจากกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ
 • 2013งานวิจัย ‘การศึกษาวงดนตรีไทยร่วมสมัยและผลงานดนตรีไทยร่วมสมัยในสังคมไทยปัจจุบัน’
 • 2012-2015โครงการ Bangkok Music Forum ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • 2012Sound Installation & Composition ศิลปะชุมชน Under, After, and In Between
 • 2012ละครเวที ‘วิวาหพระสมุทร’ ภัทราวดีเธียเตอร์
 • 2011ชุมชนศิลปะละคร Theatre Community “Under, After, and In Between” และ “Puppets beyond Borders” แสดงที่เชียงใหม่ กรุงเทพ ย่างกุ้ง พนมเปญ ยอร์คยา อินโดนีเซีย
 • 2011ประพันธ์เพลงละคร The Marriage of Prince Suthon and Princess Manorah เกาหลีใต้
 • 2011วงตำไม้ งานเทศกาลเพอร์คัสชั่นโลก เมืองแชนชอน เกาหลีใต้
 • 2010Sound Installation จัดวางเสียงความตาย-ความกลัว-สัญญะแห่งวิญญาน Dead Voices
 • 2010Dead Noises เป็นธีมหลักของนิทรรศการ “ความกลัวจัดการได้ด้วยจินตนาการสร้างสรรค์” Spirits: Creativity from Beyond ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
 • 2010ประพันธ์เพลงละครหุ่น The Four Puppets ชุมชนศิลปะละคร Theatre Community แสดงที่เชียงใหม่ กรุงเทพ และย่างกุ้ง
 • 2010เพลงประกอบละครเวที “ฝันกลางไฟ” กลุ่มอนัตตา BACC
 • 2009ละครเวที ‘ร.รัก ล.ลิลิต ลิลิตพระลอ’ ภัทราวดีเธียเตอร์
 • 2009ประพันธ์เพลงและกำกับดนตรีประกอบละครเวที ‘ร.รัก ล.ลิลิต ลิลิตพระลอ’ ภัทราวดีเธียเตอร์
 • 2009คอนเสิร์ต ASEAN traditional music
 • 2008Sound Installation การจัดวางเสียงจากราชประสงค์และเทวสถานพระพรหมเอราวัณ
 • 2008สร้างภาพยนตร์สั้น“สินบนกรุงเทพ” Bangkok Bribe ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย“กรุงเทพ226” BACC
 • 2008เวิร์คชอปและคอนเสิร์ตเปิดตัววงดุริยางค์อาเซียนเกาหลี ASEAN-Korea Traditional Orchestra ในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่เกาะเจจู เกาหลีใต้
 • 2007งานพัฒนาห้องสมุดดนตรีดิจิตอล มูลนิธิหอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ หัวหน้าชุดงานวิจัย โครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา ‘ดุริยะแห่งรัตนโกสินทร์’
 • 2007หัวหน้าชุดงานวิจัย โครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี 84 พรรษา ‘ดุริยะแห่งรัตนโกสินทร์’
 • 2007เป็นผู้แทนกระทรวงวัฒนธรม ประชุมร่วมก่อตั้งโครงการวงดุริยางค์อาเซียนเกาหลี ASEAN-Korea Traditional Orchestra กรุงโซล เกาหลีใต้
 • 2006หนังสือ ‘จดหมายเหตุดนตรีไทย ๕ รัชกาล’ ความยาว ๑,๓๐๐ หน้า ร่วมเขียนโดย ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ อานันท์ นาคคง และ อัษฎาวุธ สาคริก
 • 2006หนังสือ ‘จดหมายเหตุดนตรีไทย 5 รัชกาล’
 • 2006งานจัดวางเสียง Sound Installation จากเนปาล-ภูฏานในนิทรรศการ“เลียบริมหิมพานต์”
 • 2005ซาวนด์ดีไซน์ บัลเลต์ “พระลอ” กำกับโดยนราพงศ์ จรัสศรี
 • 2004ดนตรีประกอบภาพยนตร์ “โหมโรง”
 • 2004ก่อตั้งกลุ่มศิลปะสร้างสรรค์ “ไอ-ปิคนิค” I-Picnic
 • 2004วงกอไผ่ ทัวร์คอนเสิร์ต ออสเตรีย อังกฤษ สก็อตแลนด์
 • 2003งานวิจัย The Tuning System of Folk Music in Thailand, Sonic Orders in ASEAN Music – A Field and Laboratory Study of Musical Cultures and Systems in Southeast Asia
 • 2001หนังสือ ‘หลวงประดิษฐ์ไพเราะ มหาดุริยกวีลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์’ ร่วมเขียนกับอัษฎาวุธ สาคริก หนังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับอิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง ‘โหมโรง’
 • 2001เพลงประกอบละครเวที “เมืองนิมิตร” พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 • 2001“มิดะ” B-floor
 • 2000เพลงประกอบละครเวที “OCT6102519 สอบถามยอดค้างชำระ” พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 • 1999เพลงประกอบละครเวที “H2O”มาเลเซีย
 • 1999“The Death of Enpedoche” ฝรั่งเศส
 • 1999ละครเวทีเนื่องในวาระ 100 ปี ปรีดีพนมยงค์ “คือผู้อภิวัฒน์” พระจันทร์เสี้ยวการละคร ตระเวนแสดงในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
 • 1999ออกแบบเสียงและแสดงดนตรีประกอบละครบูโต Curious Fish (2542) ของคัทสุระ คัง Katsura Kan ที่เบอร์ลิน
 • 1999ละคร “ภควัทคีตา” (2542) พระจันทร์เสี้ยวการละครและคัทสุระ คัง
 • 1998Sound Installation งานจัดวางเสียงชาวนา อินโดนีเซีย เพลงกล่อมลูกจากบาหลี คนปกากญอ เชียงใหม่ ทุ่งนาฉะเชิงเทรา อัลบั้ม “อุบะมาลี”
 • 1998หนังสือ “คีตกรรมหลังความตาย”
 • 1997เพลงประกอบละครเวที “น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา” Global South
 • 1997หนังสือ “เพราะพร้องซอสามสายร่ายลำนำ”
 • 1996เพลงประกอบละครเวที “มาลัยมงคล” มะขามป้อม
 • 1996ละครเวที พิมพิลาไลย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 1996หนังสือ “ยังไม่สิ้นเสียงกลอง”
 • 1996อัลบั้ม “ลมไม่รู้โรย 3”
 • 1996เพลงประกอบภาพยนตร์สารคดี “มหาชนก” (ร่วมกับชัยภัค ภัทรจินดา)
 • 1996เพลงประกอบละคร “สาวิตรี” โรงละครกรุงเทพ
 • 1996เพลงประกอบละคร “อัศจรรย์” มะขามป้อม
 • 1996เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมเวิร์คชอปละครร่วมสมัยนานาชาติ King Lear ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 1 เดือน
 • 1995เพลงประกอบละครเวที “สวรรค์มันน่าขึ้น”
 • 1995เพลงประกอบละครเวที “อโนดาต” มะขามป้อม,
 • 1995ละครหุ่น “ควายไม่กินหญ้า” เด็กรักป่า
 • 1995เพลงประกอบภาพยนตร์สารคดี “สามกรุงศรี” ของสุจิตต์ วงษ์เทศ (ร่วมกับชัยภัค ภัทรจินดา)
 • 1993หนังสือ “กว่าจะเป็นเจ้าพระยาคอนแชร์โต้”
 • 1993“โชยชายไหว้ครู”
 • 1993“คู่ขวัญศิลปิน”
 • 1993อัลบั้ม “ลมไม่รู้โรย 2”
 • 1993ละครเพลงกวีนายผี “เราชนะแล้วแม่จ๋า”(ร่วมกับชัยภัค ภัทรจินดา)
 • 1993ค่ายเยาวชนดนตรีไทยศรทอง มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ
 • 1992หนังสือและอัลบั้ม “ลมไม่รู้โรย 1”
 • 1992หนังสือ “ฟองน้ำสิบปี”
 • 1991ก่อตั้งชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักร ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 1990เพลงประกอบสารคดีโทรทัศน์ BBC และร่วมผลิต CD งานดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “From the other lands”
 • 1988-1990ก่อตั้งวงดนตรีไทย Southbank Mahori Orchestra และเป็นสมาชิกวง Southbank Gamelan Orchestra แสดงบทเพลงไทย เพลงอินโดนีเซีย สู่สาธารณะทั้งการแสดงสดและรายการโทรทัศน์ BBC หลายครั้ง รวมทั้งมีส่วนร่วมสร้างงานดนตรีกาเมลัน The Tempest, Alice in wonderland แสดงที่ Royal Festival Hall
 • 1987เข้าร่วมวงดนตรีฟองน้ำ แรงบันดาลใจในการทำงานดนตรีไทยร่วมสมัย
 • 1983ก่อตั้งวงดนตรีกอไผ่