ทำเนียบศิลปิน

กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม

Kamolsak Tangdhamniyom

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1990เข้ารอบ 7 เล่มสุดท้ายรางวัลซีไรต์
ผลงานที่ผ่านมา
  • 1993รวมเรื่องสั้น “ป่ามนุษย์
  • 1992รวมเรื่องสั้น “เซาะเกา”
  • 1989รวมเรื่องสั้น “ถนนสายนั้นไม่ตีเส้น”