ทำเนียบศิลปิน

กร ศิริวัฒโน

Korn Siriwattano

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2015ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลแว่นแก้ว จากสํานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
  • 2007- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด - ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
  • 2002ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
  • 1995ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2015นวนิยายเยาวชนเรื่อง “เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ”
  • 2007รวมเรื่องสั้น “กล้วยหอมในร้านเคเอฟซี”
  • 2002รวมเรื่องสั้นชุด “แม่น้ําสองสี”
  • 1995รวมเรื่องสั้นชุด “หมื่นเขี้ยวคมหนาม”