ทำเนียบศิลปิน

วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ

Wattanachot Tungateja

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
1049 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ที่อยู่ปัจจุบัน
56 อ๊าร์ตสตูดิโอ เลขที่ 56 หมู่ 4 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทรศัพท์081-8179412
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Wattanchot Tungateja (https://www.facebook.com/tungateja)
การศึกษา
 • 2534Computer Graphic, University of California Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2528ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (มหาวิทยาลัยบูรพา) ชลบุรี
 • 2526ศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร
 • 2520โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะ
 • 2517โรงเรียนนครสวรรค์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2021รางวัล “รัตนมณี ศรีนเรศวร” ด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • 2017รางวัลยอดเยี่ยม Shanghai International Contemporary Art Exhibition and Workshop 2017 นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
 • 2017รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
 • 2012รางวัลเหรียญทอง 1st Ecorea Jeonbuk Biennale 2012 in Korea เมืองจีออนจู ประเทศเกาหลี
 • 2012มหาบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
 • 2010รางวัลที่ 1 The 10th Great Oriental Art Exhibition, Dali University ยูนาน ประเทศจีน
 • 2010รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 1982รางวัลที่ 3 สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร
 • 1981รางวัลชมเชย สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร
 • 1980รางวัลที่ 3 สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ กรุงเทพมหานคร
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020Mystery of Life #17
 • Colors of the Wind, 2011
 • Dreamscape in August #2/2013, 2013
 • Life on Earth #A002, 2019
 • Mystery of Life #10, 2020
 • Dreamscape #1, 2011
 • Landscape Dreamer, 2013
 • Mindscape in August 2013
 • Mindscape#6, 2013
 • In the Morning, 2013,
 • Dreamscape in Mind#1, 2014
 • Earth & Sky #5, 2016
 • Earth & Sky #13, 2017
 • Life on Earth #A001, 2019
 • Life on Earth #13, 2018
 • Life on Earth #14, 2018
 • Mystery of Life #11 (Covid-19), 2020