ทำเนียบศิลปิน

วิทยา ผุดผ่อง

Witaya Put-pong

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: witaya put-pong
การศึกษา
  • ปริญญาโท (ภาควิชาภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2009รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55
  • 2007รางวัลทุนการศึกษาศิลปะ 2 มิติ มูลนิธิซีเมนต์ไทย
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020HOME
  • The Memory and New TormentNo.3
  • The Memory and New TormentNo.5