ทำเนียบศิลปิน

วิวิชชา ยอดนิล

Vivicha Yodnil

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: vivicha yodnil
การศึกษา
  • ศบ.จิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1992ได้รับเลือกผลงานให้ทำปฏิทินของ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทยครบรอบ 100 ปี
  • 1991ได้รับคัดเลือกให้ทำผลงานจิตรกรรม ตกแต่งส่วนภัตตาคาร อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020Social Distancing 1/2020
  • 2019ศิลปินรับเชิญ นิทรรศการ bare ตัวเปล่า เล่าเปลือย 60 ปี รุ่งพันธุ์ บุรุษชาติ ณ.หอนิทรรศการ G23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
  • 1996ทำผลงานจิตรกรรมตกแต่งอาคาร คิว เฮาส์ สาธร กรุงเทพฯ
  • 1993ทำผลงานจิตรกรรมตกแต่ง อาคารชิดลม ทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ
  • 1992ทำผลงานจิตรกรรมตกแต่ง กอล์ฟ บาร์ โรงแรมเมเลีย หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • 1983หิน ทะเล ท้องฟ้า
  • ฝัน หมายเลข 5